moteris

  1. Stanislovas Mostauskis

    Straipsnis Tarp meilės giesmių: rytietiškų Gedos motyvų pėdsakais

    Santrauka. Straipsnis skirtas lietuvių poeto Sigito Gedos paskutinio eilėraščių rinkinio Siuita Virginijai poetinio mąstymo interpretacijoms. Daug dėmesio skiriama orientalistinių motyvų aptarimui. Iškeliamos poeto pastangos užmegzti sąsajas tarp tradicinio baltų mentaliteto ir kai kurių Rytų...
Grįžti