nusikalstamų veikų daugetas

 1. Tomas Girdenis

  Straipsnis Bausmių skyrimas padarius kelias nusikalstamas veikas JAV teisėje

  Santrauka. Straipsnyje siekiama atskleisti JAV teisėje numatytus bausmių skyrimo ypatumus esant nusikalstamų veikų daugetui. Šiam tikslui pasiekti iš pradžių trumpai apibūdinamos pagrindinės bausmių skyrimo taisyklės, įtvirtintos „Bausmių skyrimo vadove“. Vėliau apžvelgiamos bausmių skyrimo...
 2. Tomas Girdenis

  Straipsnis Nusikalstamų veikų daugeto samprata: teorinės ir praktinės problemos

  Santrauka. Šiame straipsnyje analizuojama nusikalstamų veikų daugeto samprata bei su ja susijusios ir teorinės, ir praktinės problemos. Reikia pasakyti, kad nusikalstamų veikų daugetas suprantamas nevienodai ir iš esmės galima skirti dvi nusikalstamų veikų daugeto sampratos grupes. Pirmos grupės...
 3. Tomas Girdenis

  Straipsnis Bausmių bendrinimas su ankstesniu nuosprendžiu paskirtomis ir subendrintomis bausmėmis pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 63 straipsn…

  Santrauka. Straipsnyje analizuojamas vienas iš bausmių skyrimo instituto probleminių aspektų – tai yra bausmių bendrinimas pagal Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 63 straipsnio 9 dalį, kai bendrinamos bausmės su ankstesniu nuosprendžiu paskirtomis ir subendrintomis bausmėmis. Lietuvos...
Grįžti