piešinys

  1. Lina Kasparaitė-Balaišė

    Straipsnis Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje „Karys“ XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami vaizduojamojo meno kūriniai – karikatūriniai piešiniai, publikuoti karinės spaudos laikraštyje Karys XX a. 3–4 dešimtmečiuose, kuriuose atsispindi Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo realijos. Pirmasis pasaulinis karas, po jo sekusios Lietuvos Nepriklausomybės...
  2. Raimonda Simanaitienė

    Straipsnis Liuteroniškų tradicijų ieškojimai Rasos Grybaitės sakraliniuose vitražuose

    Santrauka. Pristatant bendruosius šiuolaikinio vitražo kaitos aspektus, straipsnyje plačiau nagrinėjama dailininkės Rasos Grybaitės sakralinio vitražo kūryba. Analizuojant svarbiausius šios menininkės įgyvendintus vitražų ansamblius Vakarų Lietuvos bažnyčiose, siekiama išryškinti juose...
Grįžti