propaganda

  1. Rasa Antanavičiūtė

    Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

    Santrauka. Per pirmąjį sovietinio Vilniaus perkūrimo etapą, kuris truko nuo 1947 iki 1952 metų, mieste buvo suplanuota ir iš dalies įdiegta sovietinės respublikos sostinei privaloma valdžios ženklų visuma: parengtas generalinis Vilniaus planas, suprojektuotas ir suformuotas reprezentacinis...
  2. Viktor Denisenko

    Disertacija Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)

    Santrauka. Disertacijoje tiriama, kaip 1991–2009 m. periodu keitėsi požiūris į Baltijos šalis Rusijos periodinėje spaudoje. Tyrimui pasirinkti trys Rusijoje leidžiami laikraščiai Argumenty i fakty, Komsomolskaja pravda, Izvestija. Šaltinių pasirinkimą lėmė minėtų periodinių spaudos leidinių...
Grįžti