reputacinis elitas

  1. Valdas Selenis

    Straipsnis Lietuvos reputacinio elito tyrimo šaltiniai

    Santrauka. Europoje XIX–XX a. pradžioje formuojantis modernioms tautoms ir nacionalinėms valstybėms pradėta leisti nacionalinius reputacinius elitus – pasižymėjusius politikos, kultūros, mokslo ir kitų sričių žmones fiksuojančius leidinius. Enciklopedijos ir biografiniai žinynai tapo...
  2. Valdas Selenis

    Straipsnis Dvasininkija 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos enciklopediniuose leidiniuose

    Santrauka. Straipsnyje aptariami Lietuvos Respublikos 1918–1940 metų reputacinio elito šaltiniai ir jų reikšmė įamžinant žymiausius visuomenės veikėjus, taip pat jų atrankos kriterijai. Siekiant patikrinti hipotezę, kad didelę šio, enciklopediniuose leidiniuose reprezentuojamo elito dalį sudarė...
Grįžti