retorika

 1. Regina Koženiauskienė

  Straipsnis Retorikos genezė iš „justum et aequum“ dualizmo: teisės ir retorikos sąsajos

  Santrauka. Straipsnio įvade pateikiama teisinio dualizmo justum et aequum, iš kurio ir atsirado retorika, samprata. Jame apžvelgiami pagrindiniai žymaus XVI a. Lietuvos teisininko A. Volano retoriniai veikalai. Pirmajame skyriuje A. Volano diskursas analizuojamas teisės ir teisingumo vienovės...
 2. Irena Smetonienė

  Straipsnis Sinekdochos teoriniai niuansai ir praktiniai jos aspektai reklamoje

  Santrauka. Šiame straipsnyje rašoma apie sinekdochos sampratą, kuri nuo Antikos autorių traktavimo yra gerokai pasikeitusi, apie atskirų jos rūšių išskyrimo problemas. Teorinis pagrindas leidžia laisviau nagrinėti reklamų sinekdochas, atkreipti dėmesį į jų raišką, sąsajas su kitais tropais...
 3. Irena Smetonienė

  Straipsnis Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rašinių stiliaus problemos

  Santrauka. Straipsnyje aptariamos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama vertinant Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbų stilių. Remiantis 2013–2015 m. brandos egzamino darbų analize, ieškoma atsakymų į svarbiausius klausimus: ar brandos egzamino rašiniai...
 4. Irena Buckley

  Straipsnis XVIII amžiaus lietuvininkas XIX amžiaus lietuvių tekstuose: gyrimo retorika

  Santrauka. Straipsnyje pateikiama retorinė Kristijono Donelaičio apologijos XIX a. literatūroje analizė. Aptariami gyrimo retorikos procesai: pavyzdžio topikos formavimas, to, kas nėra labai svarbu, nutylėjimas, garbingiausių dalykų išplėtimas, prakilnumo (pranc. sublime) retorikos naudojimas...
Grįžti