šeimos gyvenimas

  1. Inga Klimašauskienė

    Straipsnis Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimas pagal Europos Sąjungos teisę

    Santrauka. Straipsnyje siekiama atskleisti profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimo sąvokos sampratą pagal Europos Sąjungos teisę. Straipsnyje atliekama istorinė ir sisteminė analizė, kuri padeda paaiškinti, kaip ši koncepcija vystėsi, kaip ji interpretuojama ir reguliuojama šiuo...
Grįžti