senovės graikų filosofija

 1. Naglis Kardelis

  Straipsnis Suvaržančios ir išlaisvinančios ribos: ribos ir beribiškumas senovės graikų ir šiuolaikinėje filosofijoje

  Santrauka. Ribos sąvoka – viena svarbiausių filosofinių sąvokų, apmąstyta senųjų kultūrų išminčių, antikos filosofų ir šiuolaikinių mąstytojų. Ji dažnai svarstoma kartu su kitomis, jai artimomis arba jai priešingomis, sąvokomis, tokiomis kaip beribiškumas, apsiribojimas, begalybė, skirtumas...
 2. Naglis Kardelis

  Straipsnis Filosofinių įžvalgų paralelės senovės graikų ir kinų mąstymo tradicijose: Herakleitas, Platonas, Yijing („Permainų knyga“), Laozi

  Santrauka. Straipsnyje lyginamos senovės graikų ir kinų mąstymo tradicijos. Analizė pradedama bendresnio pobūdžio metodologinėmis pastabomis, siekiama pagrįsti požiūrį, kad šiuolaikiniame komparatyvistinės kultūrologijos raidos etape būtina akcentuoti ne tiek civilizacijų skirtumus, kiek jų...
 3. Naglis Kardelis

  Straipsnis Graikų filosofija ir lietuvių mąstytojai: filosofinio santykio su antikine mąstymo tradicija įvairovė

  Santrauka. Straipsnyje analizuojama šiuolaikinių lietuvių mąstytojų bei kitų intelektualų (filologų, literatūrologų, istorikų ir t. t.) santykio su senovės graikų filosofija įvairovė. Nurodomos ir pavyzdžiais iliustruojamos keturios tokio santykio rūšys. Pirmoji iš jų – tai požiūris į graikų...
Grįžti