simonas daukantas

 1. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Sudėtinių grafemų <é>, <è>, <ê>, <ë>, <ē> vartosena Simono Daukanto „Žodrodyje“

  Santrauka. Rašmenų medžiaga iš Simono Daukanto Žodrodžio (1838), papildomai remiantis lietuviškų Epitome Historiae Sacrae antraščių duomenimis bei Daukanto vadovėlių Prasmą łotinu kałbos (1837) ir Abecieła lijtuwiu-kalnienu ir źiamajtiu kałbos (1842) atitinkamomis taisyklėmis, analizuota taikant...
 2. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Tikrinių vardų galūnių adaptavimo ypatumai Simono Daukanto ir Simono Stanevičiaus „Epitome Historiae Sacrae“ vertimuose

  Santrauka. Straipsnis aktualus XIX a. pirmosios pusės skirtingų autorių religinio teksto vertime esančių tikrinių biblinių vardų galūnių vartosena ir adaptavimu, nes nuo seno nusistovėjusios biblinių vardų rašybos nebuvo, o Simono Daukanto ir Simono Stanevičiaus vartoti tikriniai bibliniai...
 3. Birutė Gudelienė

  Straipsnis Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje

  Santrauka. Straipsnyje ištirta ir patikslinta, kad ankstyvojoje Daukanto leksikografijoje didžiausią rašybos dalį užima fonetinis rašybos principas, kuris daugiausia susijęs su šaknies rašyba, tačiau tokių rašybos atvejų pasitaikė ir galūnėse. Fonetinis rašybos principas reiškiamas sudėtiniais...
 4. Birutė Gudelienė

  Disertacija Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija

  Santrauka. Vienas didžiausių XIX a. rašybos reformuotojų ir inovatorių buvo Daukantas. Jis buvo pirmasis, rašęs tik lietuvių (žemaičių) kalba. Daukantas, ėmęsis sudarinėti savo rašybos sistemą, įsivedinėjo iki tol savo darbuose nevartotus rašmenis, juos normino, aiškino jų vartoseną, tačiau...
Grįžti