sinestezija

  1. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Sinestezijos samprata Vasilijaus Kandinskio kūryboje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama abstrakčiosios tapybos pradininko Vasilijaus Kandinskio sinestezijos samprata. Atskleidžiamas glaudus formalistinių abstrakcionizmo estetikos nuostatų ir Kandinskio plėtotos sinestezijos teorijos ryšys. Abstrakčiojoje tapyboje susiformavęs ir įsitvirtinęs...
  2. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Sinestezija futurizmo manifestuose ir mene

    Santrauka. Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į sinestezijos fenomeno sklaidą futuristiniuose manifestuose, futuristų estetinėse programose ir jų meninėje praktikoje. Futuristinius manifestus galima traktuoti kaip savarankiškus meno kūrinius, savotišką konceptualiojo meno prototipą...