smurtas prieš moteris

  1. Ona Gražina Rakauskienė

    Straipsnis Smurto kaina Lietuvos ekonomikai: veiksniai, pasekmės, prevencija

    Santrauka. Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, rekordiškai augant nusikalstamumui, smurtas prieš moteris ir vaikus sudaro didžiausią lyginamąją dalį (kaip ir kitose pasaulio valstybėse). Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje ypač svarbi tampa smurto prieš moteris ir vaikus įvertinimo...
Grįžti