švedija

  1. Ona Gražina Rakauskienė

    Studija Lyčių lygių galimybių modelis Švedijos ekonomikoje: gairės Lietuvai

    Santrauka. Ekonominė ir demografinė situacija Europoje pastaruoju metu paskatino aktyvų domėjimąsi lyčių lygybės klausimais. Formuojant ir diegiant lyčių aspekto integravimo strategiją, tapo svarbu nustatyti lygių galimybių problemas bei lyčių nelygybės padarinius – įtaką valstybės ekonomikai...
  2. Algimantas Merkevičius

    Straipsnis Jakšiškio pilkapyno tyrinėjimai: tarptautinė Lietuvos ir Skandinavijos šalių archeologinė ekspedicija

    Santrauka. Per visą Vilniaus universiteto Archeologijos katedros gyvavimo laikotarpį tarptautinių archeologinių tyrimų vykdyta nedaug. Viena iš pirmųjų tarptautinių archeologinių ekspedicijų įvyko 2000 metais Jakšiškio pilkapyne, Anykščių rajone. Joje dalyvavo Lietuvos ir trijų Skandinavijos...
Grįžti