tautinis atgimimas

  1. Mindaugas Tamošaitis

    Straipsnis Juozas Baltušis ir Eduardas Mieželaitis tautinio atgimimo ir pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais

    Santrauka. Straipsnyje išskirtinis dėmesys skiriamas Lietuvos SSR rašytojų ir politinio elito atstovų Juozo Baltušio ir Eduardo Mieželaičio, visuomenėje sulaukusių prieštaringo vertinimo, užimtai pozicijai tautinio atgimimo ir pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais. Nagrinėjama, kaip ir...
  2. Mindaugas Tamošaitis

    Straipsnis Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

    Santrauka. Straipsnyje aptariama bendra LKP padėtis sovietmečiu, analizuojami dalies rašytojų stojimo į šią partiją motyvai, rašytojų komunistų požiūris į partiją Tautinio atgimimo laikotarpiu, ypatingas dėmesys skiriamas rašytojų komunistų vaidmeniui 1989 m. gruodžio 19–23 d. įvykusiame LKP XX...
Grįžti