valdymas

 1. Vytautas Pilipavičius

  Straipsnis Vietos savivalda ir kaimo savavaldumo formavimas

  Santrauka. Pastaruoju metu viešajame administravime pastebima ryški dichotomija tarp teisinio Vietos savivaldos reglamentavimo (de jure) ir vietos savivaldos praktikos (de facto). Tuo aktualizuojasi komunikacijos, dermės ir suderinamumo problema, tarp vietos savivaldos administravimo ir...
 2. Ligita Šimanskienė

  Straipsnis Darnaus vystymo koncepcijos suvokimas organizacijose

  Santrauka. Darnaus vystymo samprata nėra nauja, tačiau straipsnyje analizuojama dar gana nauja darnaus vystymo organizacijose samprata bei su tuo susijusios problemos. Pateiktas požiūris, kad būtina ieškoti tinkančių organizacijoms indikatorių, kad organizacijos siektų būti darniomis. Atliktas...
 3. Šarūnas Banevičius

  Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

  Santrauka. Stebint ir nagrinėjant pastarojo dešimtmečio ES ir Lietuvos kaimiškoje erdvėje vykstančius netradicine žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų ekonominius procesus, žymiausi pokyčiai pastebimi kaimo turizmo versle. Todėl pastaruoju metu vis daugiau dėmesio kreipiama moksliniams...
Grįžti