valdymas

  1. Ligita Šimanskienė

    Straipsnis Darnaus vystymo koncepcijos suvokimas organizacijose

    Santrauka. Darnaus vystymo samprata nėra nauja, tačiau straipsnyje analizuojama dar gana nauja darnaus vystymo organizacijose samprata bei su tuo susijusios problemos. Pateiktas požiūris, kad būtina ieškoti tinkančių organizacijoms indikatorių, kad organizacijos siektų būti darniomis. Atliktas...
  2. Šarūnas Banevičius

    Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

    Santrauka. Stebint ir nagrinėjant pastarojo dešimtmečio ES ir Lietuvos kaimiškoje erdvėje vykstančius netradicine žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų ekonominius procesus, žymiausi pokyčiai pastebimi kaimo turizmo versle. Todėl pastaruoju metu vis daugiau dėmesio kreipiama moksliniams...