vanduo

  1. Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

    Straipsnis Mitinis vandens kodas Antano Vaičiulaičio novelėje „Akmenų laukas“

    Santrauka. Straipsnyje mitopoetiniu aspektu tiriant vandens hierofaniją analizuojama Antano Vaičiulaičio novelė „Akmenų laukas“. Novelė konstruojama kaip viena iš pagrindinio veikėjo vaikystės istorijų, „kelionė į save“, į momentą, kai prarandamas „rojus“ ir prieš akis atsiveria „mirties...
Grįžti