vertybinės kelionės

  1. Darius Liutikas

    Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama sporto aistruolių asmeninio ir socialinio tapatumo raiška, aistruolių vertybės. Analizuojamos vertybinės sporto aistruolių kelionės, jų santykis su kitomis kelionių rūšimis. Remiantis atlikta krepšinio aistruolių apklausa, įvertinami pagrindiniai vertybiniai ir...
Grįžti