žiniasklaida

  1. Valdas Selenis

    Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos mokytojų darbo sąlygos ir pragyvenimo problemos 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos laikais. Pedagoginėje ir istoriografinėje literatūroje išsamiai atskleista mokytojų darbo metodika, žymiausių Lietuvos filosofų ir pedagogų pedagoginės teorijos ir idėjos...
  2. Gintaras Aleknonis

    Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

    Santrauka. Aptariant komunikacinius informavimo teisės aspektus, juos galima sieti su svarbiausiomis komunikacijos tyrimo tradicijomis – semiotika ir vadinamąja „proceso“ mokykla. Tai leistų skirti kiekybinius ir kokybinius informavimo laisvės principus bei kurti savotišką koordinačių sistemą...
Grįžti