Baigėsi Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir komunikacijos katedra bei Nankino universiteto Tarptautinių studijų institutas (南京大学,海外教育学院, Kinija) kviečia humanitarininių ir socialininių krypčių tyrėjus dalyvauti tarptautinėje mokslo konferencijoje Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves, kuri vyks 2017 m. balandžio 1 – birželio 30 d.

Problematika
Vakarų kultūrose, įskaitant Lietuvą, įvairovės sąvoka savaime, tai yra iš anksto griežčiau neapibrėžus sąvokos taikymo lauko, vaizduotę veikia teigiamai, žadina malonius jausmus: įvairinti reiškia gerinti, įvairiau reiškia puikiau.

Iš kur šios nuotaikos, kame jų sklaidos židiniai, turint galvoje, kad įvairovė faktų pasaulyje nėra vienalytė, reiškiasi daugybe atmainų, kurių vienos yra geros, kitos – blogos, vienos bendruomeninio gyvenimo kokybę kelia, kitos – prastina?

Šiuo – pripažinto įvairovės galėjimo būti ir teigiamybe, ir neigiamybe – požiūriu ir atsigręžkime į tautos gyvenimą, kultūros raišką, tapatybės sandarą, gvildendami ryškesnes ir aktualesnes dabartinės socialinės įvairovės apraiškas – jų kilmę, tikslus, įtakas bei padarinius mūsų gyvenamajai aplinkai, pasaulėžiūrai ir vertybėms.

Organizacinis komitetas
Pirmininkas – dr. Aivaras Stepukonis.

Nariai:

Už renginį atsakingas dr. Aivaras Stepukonis.

Terminai
Paraiškas su pranešimų pavadinimais ir santraukomis rengėjams prašome siųsti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Konferenciją elektroniniu leidiniu numatyta skelbti 2017 m. rugsėjį.
 
Grįžti