Loreta Poškaitė
Registruota:
2015-11-13
Straipsniai:
94
Kolegos citavo:
1
Kolegos minėjo:
7

Sklaidos priemonės

Loreta Poškaitė

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 001 filosofija
  Vardas:
  docentė
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Pareigybė:
  vyresnioji mokslo darbuotoja
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  1990 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją (kanklių spec.), 2000 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute apsigynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Individo estetinės būties problema klasikiniame konfucianizme ir daoizme humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro laipsniui. Nuo 2000 m. dėsto Vilniaus universiteto Orientalistikos centre bakalauro ir magistro studijų programose, taip pat dėstė Vilniaus dailės akademijoje, M. Romerio universitete. Stažavo Siameno ir Pekino universitetuose (KLR), Kinijos mokslų akademijoje (Academia Sinica, Kinijos Respublika, Taivanas). Mokslinių tyrimų sritys: kinų estetika ir menas, daoizmas ir jo recepcija Vakaruose, Tolimųjų Rytų kultūrų recepcija Vakaruose ir Lietuvoje, žmogaus kūno samprata ir praktikos kinų kultūroje bei jų taikymas Vakaruose ir Lietuvoje, lyginamieji Tolimųjų Rytų ir Vakarų kultūrų tyrimai.