Vyksta Skelbti išleistus mokslo ir meno darbus

Autoriai kviečiami skelbti anksčiau išleistus mokslo ir meno darbus (straipsnius, studijas, monografijas ir t. t.) elektroninei sklaidai recenzuotų ISSN numeruotų mokslo ir meno leidinių skiltyje. Kvietimas – tęstinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams.

Finansavimas
Paslaugos autoriams teikiamos neatlygintinai (žr. nr. 3).

Reikalavimai
Teikiamas darbas privalo būti:
  1. papildytas vienos pastraipos dydžio santrauka ir pagrindiniais žodžiais lietuvių bei anglų (JAV) kalbomis;
  2. redaguotas;
  3. recenzuotas;
  4. išleistas;
  5. pateiktas leidinio PDF byloje ir, jei turima, darbinėje teksto byloje (ODT, DOC ir pan.);
  6. jei naudojami teksto priedai (pvz., lentelės, diagramos, nuotraukos, paveikslai, brėžiniai, garso ir vaizdo įrašai), pridedamos ZIP aplanke suglaudintos iš eilės numeruotos kuo didesnės raiškos kompiuterinės priedų bylos.
Teikimas
  1. Jungtis prie tinklavietės (jei autorius neregistruotas, prieš jungiantis registruotis);
  2. pildyti ir teikti formą „Skelbti išleistą darbą“ Forma pasiekiama prisijungus prie tinklavietės. .
Terminas
Paslauga teikiama be išorinės paramos, todėl leidinių rengimo ir skelbimo terminai iš anksto neapibrėžiami. Kūriniai rikiuojami į eilę, kurią redaktoriai doroja atliekamu nuo kitų užduočių metu.

Kilus klausimams kalbinti Kalbinama prisijungus prie tinklavietės. atsakingąjį redaktorių.
 
Grįžti