Tęstinis Skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus

 1. Autoriai kviečiami skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus elektroninei sklaidai recenzuotų mokslo leidinių skiltyje. Priimamos ne tik pastaruoju metu, bet ir seniau rengtos disertacijos. Kvietimas – nuolatinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams.

  Finansavimas
  Paslauga autoriams teikiama neatlygintinai (žr. nr. 3).

  Reikalavimai
  Disertacija arba meno projektas turi būti:
  1. baigtas rengti;
  2. leistas ginti arba apgintas;
  3. pateiktas kartu su santrauka tinkamai maketuotose PDF bylose;
  4. ODT byloje papildytas metrika lietuvių kalba, glausta (vienos pastraipos dydžio) santrauka ir pagrindiniais žodžiais lietuvių bei anglų kalbomis.
  Teikimas
  1. Jungtis prie tinklavietės (jei autorius neregistruotas, prieš jungiantis registruotis);
  2. pildyti išleisto kūrinio formą;
  3. prisegti kompiuterines bylas (PDF, ODT);
  4. spausti mygtuką „Teikti“.
  Terminas
  Pateikus duomenis, disertacijos ir meno projektai recenzuotų mokslo ir meno leidinių skiltyje skelbiamos per 2–4 dienas.

  Kilus klausimams kalbinti atsakingąjį redaktorių.