Vyksta Skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus

Autoriai kviečiami skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus elektroninei sklaidai recenzuotų ISSN numeruotų mokslo leidinių skiltyje. Priimamos ne tik pastaruoju metu, bet ir seniau rengtos disertacijos. Kvietimas – nuolatinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams.

Finansavimas
Paslaugos autoriams teikiamos neatlygintinai (žr. nr. 3).

Reikalavimai
Disertacija arba meno projektas privalo būti:
  1. baigtas rengti;
  2. leistas ginti arba apgintas;
  3. pateiktas kartu su santrauka tinkamai maketuotose PDF bylose;
  4. ODT byloje papildytas metrika lietuvių kalba, glausta (vienos pastraipos dydžio) santrauka ir pagrindiniais žodžiais lietuvių bei anglų (JAV) kalbomis.
Teikimas
  1. Jungtis prie tinklavietės (jei autorius neregistruotas, prieš jungiantis registruotis);
  2. pildyti ir teikti formą „Skelbti disertaciją“ Forma pasiekiama tik prisijungus prie tinklavietės. .
Terminas
Pateikus duomenis, disertacijos ir meno projektai recenzuotų, ISSN numeruotų mokslo ir meno leidinių skiltyje skelbiamos per 2–4 darbo dienas.

Kilus klausimams kalbinti Kalbinama tik prisijungus prie tinklavietės. atsakingąjį redaktorių.
 
Grįžti