Vyksta Skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus

Autoriai kviečiami skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus elektroninei sklaidai recenzuotų mokslo leidinių skiltyje. Priimamos ne tik pastaruoju metu, bet ir seniau rengtos disertacijos. Kvietimas – nuolatinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams.

Finansavimas
Paslauga autoriams teikiama neatlygintinai (žr. nr. 3).

Reikalavimai
Disertacija arba meno projektas turi būti:
  1. baigtas rengti;
  2. leistas ginti arba apgintas;
  3. pateiktas kartu su santrauka tinkamai maketuotose PDF bylose;
  4. ODT byloje papildytas metrika lietuvių kalba, glausta (vienos pastraipos dydžio) santrauka ir pagrindiniais žodžiais lietuvių bei anglų kalbomis.
Teikimas
  1. Jungtis prie tinklavietės (jei autorius neregistruotas, prieš jungiantis registruotis Forma pasiekiama tik neprisijungusiems lankytojams. );
  2. pildyti daktaro disertacijos arba meno projekto formą Forma pasiekiama tik prisijungusiems autoriams. ;
  3. prisegti kompiuterines bylas (PDF, ODT);
  4. spausti mygtuką „Teikti“.
Terminas
Pateikus duomenis, disertacijos ir meno projektai recenzuotų mokslo ir meno leidinių skiltyje skelbiamos per 2–4 dienas.

Kilus klausimams kalbinti atsakingąjį redaktorių.