Disertacija Kraštinio kaulo stabilumo vertinimas apie apatiniame žandikaulyje įsriegtus dantų implantus vertikaliai pastorinus minkštuosius audinius

  • Bibliografinis aprašas: Algirdas Puišys, Kraštinio kaulo stabilumo vertinimas apie apatiniame žandikaulyje įsriegtus dantų implantus vertikaliai pastorinus minkštuosius audinius, daktaro disertacija, biomedicinos mokslai, medicina (06B), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016.
  • Institucinė prieskyra: Vilniaus universitetas.

Santrauka. Disertacijoje tiriamas kraštinio kaulo stabilumas, kai į apatinį žandikaulį įsriegti dantų implantai su vienodo ir siauresnio skersmens implanto atramos jungtimis, esant skirtingo storio minkštiesiems audiniams, kurie vertikaliai pastorinti alogenine membrana, praėjus metams po protezavimo. Apžvelgiant literatūrą aprašomi pagrindiniai ankstyvąjį kraštinio kaulo tirpimą lemiantys veiksniai, aptariama biologinio pločio apie implantus svarba, apžvelgiami įvairūs tyrimai, kuriuose analizuotos siauresnio skersmens implanto atramos jungtys, tiriamas minkštųjų audinių pastorinimas, alogeninės membranos naudojimas. Tiriamojoje darbo dalyje aprašyti du tyrimai, atlikti rengiant šią disertaciją: kraštinio kaulo stabilumas apie implantus su siauresnio skersmens implanto atramos jungtimis pastorinus minkštuosius audinius ir kraštinio kaulo stabilumas apie implantus su vienodo skersmens implanto atramos jungtimis pastorinus minkštuosius audinius. Be kitų išvadų ir praktinių rekomendacijų, pastebėta, kad vienas svarbiausių veiksnių, užtikrinančių kraštinio kaulo stabilumą – plonų minkštųjų audinių pastorinimas, kurį galima atlikti naudojant alogeninę membraną.

Pagrindiniai žodžiai: dantų implantai, apatinis žandikaulis, kraštinis kaulas, minkštieji audiniai, alogeninė membrana.

 
Algirdas Puišys

Kraštinio kaulo stabilumo vertinimas apie apatiniame žandikaulyje įsriegtus dantų implantus vertikaliai pastorinus minkštuosius audinius


Daktaro disertacija
Biomedicinos mokslai, medicina (06B)
Vilnius, 2016

Disertacija rengta 2012–2016 metais Vilniaus universitete ir Vilniaus implantologijos centro klinikoje

Mokslinis vadovas
doc. dr. Tomas Linkevičius​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    11,8 MB · Skaitymai: 120
  • Santrauka.pdf
    12,9 MB · Skaitymai: 148

An Evaluation of Crestal Bone Stability around the Dental Implants Placed in the Lower Jaw after Vertical Soft Tissue Thickening

  • Bibliographic Description: Algirdas Puišys, Kraštinio kaulo stabilumo vertinimas apie apatiniame žandikaulyje įsriegtus dantų implantus vertikaliai pastorinus minkštuosius audinius, daktaro disertacija, biomedicinos mokslai, medicina (06B), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016.
  • Institutional Affiliation: Vilniaus universitetas.

Summary. The dissertation investigates how implants with matching implant/abutment connection and implants with platform switching maintain crestal bone stability in lower jaw in different soft tissue thickness and after soft tissue thickening with allogenic membrane up to 1-year after prosthetic treatment. The theoretical part of the paper discusses the main factors of the loss of the crestal bone, the importance of the biological width around implants as well as various researches analysing the platform switching implants, the thickening of the tissue and the augmentation with the allogenic membrane. The investigative part of the thesis is based on two researches: crestal bone stability after mucosal tissue thickening around implants with platform switching and crestal bone stability after mucosal tissue thickening around implants with regular horizontally matching implant-abutment interface. Among the other conclusions and practical recommendations of the thesis, it is noted that one of the main factors of the cortical bone preservation is the thickening of a thin soft tissue with the allogenic membrane.

Keywords: dental implants, lower jaw, crestal bone, soft tissue, allogenic membrane.

 
Grįžti