Straipsnis Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje

5. Lūžio parametrai: pauzė, klasteris, kulminacinė faktūrų griūtis, sustingusi akordika

T. Makačinas „Malda už Lietuvą“
T. Makačinas „Malda už Lietuvą“
P. Vaskas „Musica serva“
P. Vaskas „Musica serva“
 

Literatūra

 • Andrijauskas, Antanas, Grožis ir menas: estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1995.
 • Anušauskas, Arvydas, Teroras 1940–1958 m., Vilnius: Versus aureus, 2012.
 • Apkalns, Longins, Quaternio latviensis, rankraštis, 1968.
 • Brazdžionis, Bernardas, Šaukiu aš tautą, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
 • Dörffel, Alfred, Bach Werkverzeichnis, Bach-Geselschaft Edition, Leipzig, 1898.
 • Gaidamavičiūtė, Rūta, Nauji lietuvių muzikos keliai, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005.
 • Gaškaitė-Žemaitienė, Nijolė, Žuvusiųjų prezidentas, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.
 • Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga, Pagoniškasis avangardizmas: teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai, Vilnius: Gervelė, 2001.
 • Jung, Carl Gustav, Beiträge zur Symbolik des Selbst, Walter Verlag, Olten, 1976.
 • Jung, Carl Gustav, Du traktatai apie analitinę psichologiją, iš vokiečių kalbos vertė Kęstutis Choromanskis, Vilnius: Margi raštai, 2012.
 • Jung, Carl Gustav, Psichoanalizė ir filosofija, sudarė Antanas Andrijauskas, Antanas Rybelis, vertė Zigmantas Ardickas ir kt., Vilnius: Pradai, 1999.
 • Landsbergytė, Jūratė, „Maldos transformacijos emigrantų kūryboje: katastrofinio modernizmo gestai A. Mackaus poezijoje, J. Gaidelio ir L. Apkalnio vargonų muzikoje“, Menotyra, 2013, t. 20, nr. 3, p. 255–272.
 • Ledas, Vytautas; Henrikas Rimkus (sud.), Sušaudytos dainos: Dzūkijos partizanų poezija, Vilnius: Vaga, 1990.
 • Mâche, François-Bernard, Music, Myth and Nature or the Dolphins of Arion, Harwood academic publishers, 1993.
 • Makačinas, Teisutis, Malda už Lietuvą, sonata vargonams nr. 4, rankraštis, 1980.
 • Nowak, Anna (red.), Dzielo muzyczne i jego archetyp (2) = The Musical Work and Its Archetype (2), Akademia muzyzcna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.
 • Pärt, Arvo, Annum per annum, Scores library, Universal Edition, Eric Marinitsch, 2010.
 • Schlee, Thomas Daniel, „Vorwort zu A. Pärt“ | Arvo Pärt, Annum per annum, Scores library, Universal Edition, Eric Marinitsch, 2010.
 • Snyder, Timothy, Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, Basic Books, 2010.
 • Tarasti, Eero, Signs of Music: A Guide to Musical Semiotics, Berlin, New York: Mounton de Gruyter, 2002.
 • Vasks, Pēteris, Musica serva, rankraštis, 1988.
 • Vasks, Pēteris, Te Deum, Ed8052, Schott’s Söhne, Mainz, 1991.
 • Zechlin, Ruth, Auferstehung, Manuscript Edition, Berlin: Ries & Erler, 1999.
 • Žarskus, Aleksandras, Savęs ieškojimas, Kaunas, 1991.
 

The Baltic Self: The Archetypical Features of Resistance Fight in the Unknown Organ Music of the Soviet Times

 • Bibliographic Description: Jūratė Landsbergytė-Becher, „Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje“, @eitis (lt), 2017, t. 900, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Jūratė Landsbergytė, „Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje (T. Makačino „Malda už Lietuvą“, P. Vasko „Musica serva“)“, Menotyra, 2014, t. 21, nr. 3, p. 243–256, ISSN 1392-1002.
 • Institutional Affiliation: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Summary. It is worth noticing in the Baltic organ music the presence of intensive semantic gestures which were ignored earlier but had a great influence on the nations’ consciousness. They tell the existence of the archetypes, according to C. G. Jung, images of collective subconsciousness and the activity in art areas. It is the meaning of experiences, being pushed into subconsciousness and smothered, lying in the layers of memory, independent from the conditions, seeing its activeness, impulses and rush into light. Such is the archetype of all archetypes, the whole with their dramaturgy and structure, the so-called Self (Selbst), manifesting as a way of sacredness in the Baltic organ music. Here the author speaks about two works created in the Soviet times but not publicly performed, not outspread, unknown, still existing in manuscripts. It is the 4th sonata by the Lithuanian composer Teisutis Makačinas (*1938) called “Prayer for Lithuania” (1980), based on the repetitive development of the Lithuanian laments, plain and labor songs, writing the harmony of the triads of church chorale into the light. Also, the organ work by the Latvian famous composer Peteris Vasks (*1946) called “Musica serva” (1988) is as if devoted to the restoration of the function of church music, but indeed it is concert modern with free semantics of combative gestures of sonoristics and aleatorics.

Both works tell about the Baltic resistance of the archetype Self – struggle with the darkness for survival (call from the depths, laments, prayers, fight fanfares, musical signals of bell din, defecation, rise to brightening, vibrant pulsation of space), the paradigm of transcendental verification. This effused to the Baltic style of sacred minimalism, bell echoes, prayer meditation (A. Pärt, V. Bartulis, I. Zemzaris). But the aforementioned two works open the darkness of resistance struggle, the context of pain and suffering which was not recognized for a long time, unseen, but indeed, radically emphasize especially important parameters of musical signing in the Baltic music.

Keywords: archetype, Self, dramaturgy, organ, resistance, darkness, bells, fanfares, prayer, lament, light, Teisutis Makačinas, Pēteris Vasks.