@eities paskiausias turinys

 1. @eitis

  Dažni klausimai

  Kas patartina mokslo renginių dalyviams? 1. Pranešimus rengti saikingos apimties, apie 0,25–0,75 a. l. Galima ir stambesnius, tačiau atsižvelgtina į renginio dalyvių skaičių. 3–6 žmonių simpoziume net ir 1,5 a. l. pranešimai nekels nepatogumų, nes jų – vos keli. Tačiau 10–20 žmonių...
 2. @eitis

  Dažni klausimai

  Kas atmintina dalyvaujant mokslo renginyje? 1. Stebėti temynus ir temas (žr. „Kaip stebėti temynus ir temas gaunant pranešimus?“) 2. Naudoti citavimo priemones (žr. „Kaip naudoti citavimo priemones atrašant kolegoms?“). 3. Vadovaukitės sutartiniais bendravimo rašytiniuose renginiuose ženklais...
 3. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip tikslinti žodžių iešką tinklavietėje? Žodžių ieška tinklavietėje tikslinama loginiais ieškos operatoriais: OperatoriusLoginė reikšmėSąlygaRašybaPavyzdysIeškinysRadinysžodistikslus žodisneskirti raidžių lygiožodismokslasTIK mokslas*kaitoma galūnėneskirti raidžių lygiožodis*moksl*mokslas...
 4. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip naudoti citavimo priemones atrašant kolegoms? Atrašant temoje galima telktis paprastojo ir sudėtinio, atrašant pokalbyje – paprastojo citavimo priemones. Paprastojo citavimo priemonėmis cituojamas arba visas tekstas, arba ištrauka. Visas tekstas paprastuoju būdu cituojamas taip...
 5. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip stebėti temynus ir temas gaunant pranešimus? 1. Prisijungus prie tinklavietės, (a) atsiversti norimą stebėti temyną arba temą ir (b) spausti mygtuką Stebėti, rodomą virš temų sąrašo arba pirmojo temos straipsnio dešiniau: 2. Užklotinėje žymėti stebėjimo nuostatas ir spausti mygtuką...
 6. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip sudaryti akademinės veiklos aprašą autoriaus profiliui? Glaustai iš eilės, kiek tinka autoriaus veiklai, minėti šiuos dalykus: išsilavinimą (kada, kur, ką); disertacijos mokslo sritį, kryptį ir pavadinimą; stažuotes; darbovietes ir pareigybes; projektus; leidinius; narystes ir...
 7. @eitis

  Dažni klausimai

  Kodėl tinklavietės rodinys toks didelis? Žr. „Kodėl tinklavietės rodinys toks mažas?“ Žr. „Kaip didinti arba mažinti skaitinio vaizdą?“ Grįžti į turinį
 8. @eitis

  Dažni klausimai

  Kodėl tinklavietės rodinys toks mažas? Tinklavietę skaitytojai regi nevienodų dydžių, nes naudoja įrenginius nevienodo dydžio ekranais ir skyromis. Įvairuoja ir atstumai, kuriais skaitytojai žiūri į ekranus, kartu skiriasi regos ypatybės. Dėl šių techninių, ergonominių ir fiziologinių priežasčių...
 9. @eitis

  Dažni klausimai

  Ar tinklavietėje paskelbtus kūrinius autoriai gali viešinti kitur? Taip. Tinklavietė autorių teisių nevaržo. Grįžti į turinį
 10. @eitis

  Dažni klausimai

  Ką daro redaktoriai, gavę skundą dėl autorių teisių pažeidimo? Teiraujasi, ar skundo teikėjas susisiekė su susijusiais autoriais; jei skundo teikėjui su susijusiais autoriais susisiekti nepavyko, aiškinasi padėtį su autorių teisių pažeidimu įtariamo leidinio autoriumi; jei autoriaus atsakymai...
 11. @eitis

  Dažni klausimai

  Ką daryti, įtarus autorių teisių pažeidimą? Bendrauti su autoriais tiesiogiai – ir tais, kurių teisės pažeidžiamos, ir tais, kurie įtariami pažeidimu. Jei su autoriais susisiekti nepavyksta, pranešti tinklavietės redaktoriams. Pranešama taip, kaip rašto klaidų atveju, nurodant susijusių autorių...
 12. @eitis

  Dažni klausimai

  Ar skelbdami leidinius autoriai tinklavietei perleidžia teises? Ne, tinklavietėje skelbdami leidinius autoriai teisių tinklavietei neperleidžia. Grįžti į turinį
 13. @eitis

  Dažni klausimai

  Kam leidžiama skelbti leidinius tinklavietėje? Tinklavietėje registruotiems mokslo ir meno kūrinių autoriams bei – retesniais atvejais – asmenims, kuriems suteikta teisė atstovauti autorius. Grįžti į turinį
 14. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip taisyti duomenis savo profilyje? 1. Jungtis prie tinklavietės: (a) naršymo juostoje spustelėti jungimosi piktogramą, (b) jungimosi užklotinėje įvesti asmenvardį arba e. pašto adresą ir slaptažodį, (c) spausti mygtuką Jungtis: 2. Prisijungus, (a) naršymo juostoje spustelėti autoriaus...
 15. @eitis

  Dažni klausimai

  Kaip atsiversti savo profilį? 1. Jungtis prie tinklavietės: (a) naršymo juostoje spustelėti jungimosi piktogramą, (b) jungimosi užklotinėje įvesti asmenvardį arba e. pašto adresą ir slaptažodį, (c) spausti mygtuką Jungtis: 2. Prisijungus, (a) naršymo juostoje spustelėti autoriaus piktogramą...