Lina Klusaitė
Registruota:
2017-03-22
Straipsniai:
22
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
0

Sklaidos priemonės

Lina Klusaitė

Gyvena: Kaunas, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai H
  Kryptis:
  • H 003 menotyra
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Padalinys:
  Muzikos ir teatro tyrimų skyrius
  Pareigybė:
  jaunesnioji mokslo darbuotoja
  Gyvena:
  Kaunas, Lietuva
  2005 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo menotyros magistro laipsnį. Ten pat 2013 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Dialogas ir jo fenomenologinės implikacijos šiuolaikiniame teatre: teoriniai kontekstai ir Lietuvos teatro praktikos. 2008 m. stažavosi Helsinkio universiteto Menų fakulteto Filosofijos, istorijos ir kultūros katedroje. Skelbia straipsnius mokslinėje spaudoje, dalyvauja mokslininkų konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Mokslinių tyrimų sritys: teatro fenomenologija ir sociosemiotika, postkolonijinis Lietuvos teatro būvis, teatro, ideologijos ir šiuolaikinių meno procesų sąveikos.