Donatos Petružytės paskiausias turinys

 1. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  The Principle of Subsidiarity in Interaction between the Social Worker and the Client Summary. Subsidiarity expresses a very simple but essential idea which we often support even without knowing it. The idea is: every person or organization, having a bigger power has to help those who have less...
 2. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  Literatūra Castéra, Bernard de, Atverkite duris! Įvadas į socialinę Bažnyčios doktriną, iš prancūzų kalbos vertė Birutė Demkutė, Vilnius: Lumen fondo leidykla, 1994. Charmaz, Kathy, “Qualitative Interview and Grounded Theory Analysis” | Jaber F. Gubrium, James A. Holstein (eds.), Handbook of...
 3. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  Išvados 1.Subsidiarumo principo taikymo socialiniame darbe pagrindas – viską apimantis socialinio darbuotojo požiūris į asmenį kaip į subjektą, jo orumo, vertingumo ir lygiavertiškumo suvokimas, taip pat pripažinimas, kad žmogaus prigimčiai būdingi solidarumo ryšiai su kitais. Remiantis tokiu...
 4. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  3.8. Subsidiarumo principo taikymo socialiniame darbe pranašumai „Subsidiarumo principas suteikia daugiau galimybių eiti į susitikimą su asmeniu“ (resp.). Iš tiesų šis principas reikalauja iš socialinio darbuotojo profesionalumo, tačiau neleidžia susitelkti ties darbo technika, metodais...
 5. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  Pirmiausia aptarsime kliūtis, trukdančias įgyvendinti subsidiarumo principą. Pagrindinė kliūtis – tai jau minėtas autoritarinis mentalitetas, kuriam būdingas noras priimti sprendimus už žmones, požiūris į juos, kaip į objektus, manymas, kad tik autoritetas (pavyzdžiui, socialinis darbuotojas ar...
 6. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  Taigi apibendrinant šį skyrelį galima teigti, kad nėra tokių socialinio darbo modelių, teorijų, kurie tiksliai atitiktų subsidiarumo principą, išskyrus tai, kad vieni labiau palengvina jo įgyvendinimą, kiti – mažiau. Palengvina tie, kurie pabrėžia santykius su žmonėmis ir jų tarpusavio...
 7. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  – Savanoriškas darbas. Subsidiarumo principas taip pat pabrėžia ir savanorių vaidmenį teikiant paslaugas klientams. Svarbiausias jų vaidmuo tiesioginiame darbe su žmogumi, šeima arba grupe galėtų būti, anot respondentų, santykio su klientu kūrimas, kuris galėtų būti atrama klientui. Darbuotojas...
 8. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  – Šeimos, socialinio tinklo ir bendruomenės sustiprinimas, siekiant padėti klientui. Socialinis darbuotojas, remdamasis subsidiarumo principu, turėtų dirbti ne tik su atskiru klientu, bet pamatyti, kad dalis jo problemų kyla iš to, kad žmonės ir jų grupės, su kuriais susijęs jo likimas, nėra...
 9. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  Kitas dalykas, kurį mini respondentai, tai tam tikros socialinio darbo formos, metodai, atitinkantys subsidiarumo principą. Galima įžvelgti, kad jiems visiems būdingas žmonių tarpusavio ryšių sustiprinimas, socialinio darbuotojo ir kliento „tarpinių grandžių“ kūrimas, siekiant išvengti pastarojo...
 10. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  3.6. Socialinio darbo modeliai ir formos, atitinkantys subsidiarumo principą Taikant įvairius modelius ir metodikas, būtina atsižvelgti ir į įvairius asmens sampratos aspektus: asmens vertingumo pripažinimas neleidžia pervertinti tam tikrų darbo priemonių, metodų, bet skatina juos taikyti...
 11. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  IV. Intervencija. Pasak respondento, socialinio darbuotojo uždavinys yra „padėti klientui pradėti“ ir „palaikyti procesą“. Reikia padėti klientui ir kitiems pagalbos proceso dalyviams išlaikyti įsipareigojimą, įgyvendinti tai, dėl ko buvo susitarta. Respondentų teigimu, intervencijos metu...
 12. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  3.5. Pagalbos proceso ypatybės dirbant pagal subsidiarumo principą Kai kurių respondentų teigimu, pagalbos procesas dirbant pagal subsidiarumo principą neįgyja jokių ypatingų bruožų. Vienas respondentas savo nuomonę paaiškina taip: „aš suvokiu subsidiarumo principą kaip socialinio darbo esminę...
 13. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  – Noro kontroliuoti, vyrauti, primesti savo požiūrį apribojimo. Pasak respondentų, dirbant pagal subsidiarumo principą pirmasis dalykas, kurį turi išmokti socialinis darbuotojas – tai atsisakyti noro perimti kliento problemą ir pabandyti pačiam ją išspręsti. Iš tiesų subsidiarumas reikalauja...
 14. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  – Daugiau pastangų ir laiko. Subsidiarumas reikalauja kito asmens vertingumo ir orumo pripažinimo, o tai įpareigoja atsakomybei. Todėl galima sakyti, kad subsidiarumo principas iš socialinio darbuotojo reikalauja dėti daugiau pastangų, „padaryti viską, kas įmanoma“ (resp.), o kartais netgi...
 15. Donata Petružytė

  Straipsnis Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu

  3.4. Reikalavimai socialiniam darbuotojui, dirbančiam pagal subsidiarumo principą Šio principo taikymas savo darbe kelia tam tikrus reikalavimus pagal jį dirbantiems asmenims. – „Didelės pagarbos kitam“ (resp.). Subsidiarumo principas iš socialinio darbuotojo reikalauja nuostatos, kad kiekvienas...