antanas smetona

  1. Ona Tijūnėlienė

    Straipsnis Antanas Smetona – gimtosios kalbos puoselėtojas

    Santrauka. Straipsnyje pateikiama mokslinė informacija apie Antano Smetonos tautinės savimonės formavimosi ištakas, jo pastangas išsaugoti gimtąją kalbą kaip tautos gyvasties pagrindą, konkrečią veiklą XX a. pirmajame dešimtmetyje. Atskleidžiama, kad „Vilties“ laikraštyje paskelbtuose savo...
  2. Marius Smetona

    Straipsnis Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga

    Santrauka. Apie prezidento A. Smetonos šeimą rašyta daug, tačiau paprastai visa informacija pateikiama atsižvelgiant į žmonių pasakojimus, atsiminimus, todėl neretai ji gali būti klaidingai interpretuojama. Prieš dvidešimt metų Lietuvių kalbos institute rastas ranka pieštas A. Smetonos...
Grįžti