geokultūrinė tapatybė

  1. Zigmas Kairaitis

    Straipsnis Vieta, kalba, kultūra kaip švietimo erdvės apibrėžtys

    Santrauka. švietimo reformos pradžioje buvo išprovokuota lėkšta (triviali) diskusija dėl tautinės mokyklos kūrimo. Šiame straipsnyje ir bandoma apžvelgti, kaip daktarė Meilė Lukšienė ir kai kurie jos kolegos suprato ir interpretavo tautinės mokyklos sąvoką. Daug dėmesio straipsnyje skiriama...
Grįžti