globalizacija

 1. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis Dviguba pilietybė – ne tik dvigubos teisės

  Santrauka. Remiantis pilietybės sąvoka ir personalistine teisės samprata, straipsnyje formuluojamas teisinis (ne vien įstatymais besiremiantis) požiūris į dvigubą pilietybę. Pati teisė į pilietybę konkretinama atsižvelgiant į teisnumą ir subjektinę teisę, tuo siekiant atskirti teisę į pilietybę...
 2. Basia Nikiforova

  Straipsnis Religinis pliuralizmas: kultūrologinio ir teisinio diskursų sandūra

  Santrauka. Straipsnyje religinio pliuralizmo sąvoka ir padėtis analizuojama kultūrologinio ir teisinio kontekstų požiūriu. Pateikiama pagrindinių religijos ir valstybės tarpusavio santykių modelių (arba formų) charakteristika, parodomas XX amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje susiformavęs...
 3. Daiva Danilevičienė

  Straipsnis Dvasinių vertybių raiška ir šeimos institutas

  Santrauka. Šiandieną, žmonijai sparčiai žengiant į masinių komunikacijų erą, akivaizdūs kultūros globalizacijos procesai. Sparčiai griaunamos tautines valstybes skiriančios sienos, taip įtvirtinant universaliąsias kultūros tendencijas. Todėl šiuo laikotarpiu labai svarbu ne tik išgyventi, bet ir...
 4. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Santrauka. Straipsnis skirtas psichologinių skirtumų tarp eurointegracijos šalininkų ir priešininkų Lietuvoje analizei. Pradžioje nagrinėjamos teorinės tyrimo prielaidos: psichikos struktūra, kolektyvinio komplekso sąvoka, santykiai tarp ego ir kompleksų, vėliau, pasitelkus šias sąvokas...
 5. Vytautas Rubavičius

  Straipsnis Kultūra ir lietuvybė strateginėje Lietuvos raidos vizijoje

  Santrauka. Kaip lietuvių kultūra skleidžiasi valstybės raidoje ir strateginėse politinėse vizijose, kodėl atgautos Nepriklausomybės metais apnyko kultūros svarbos supratimas? Atsakymų į šiuos klausimus ieškoma plėtojant teorinę įžvalgą – kultūra suvokiama kaip sugyvenimo būdų visuma, kaip...
 6. Salomėja Jastrumskytė

  Straipsnis Tautinių mažumų samprata XXI a. visuomenės kaitos procesuose

  Santrauka. Straipsnis skirtas tautinių mažumų sampratos kaitos analizei, naujiems tautinio tapatumo iššūkiams, su kuriais susiduria XXI a. visuomenė. Šiame straipsnyje keliama prielaida, jog tautinių mažumų (minority) tapatumas, kuris nuolat kinta ir reikalingas palaikymo struktūrų, yra vienas...
 7. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Edukacinė erdvė: globalių ir lokalių dimensijų įtampos

  Santrauka. Straipsnyje aptariama globalizacijos ir lokalizacijos procesų bei išvestinių jos formų – glokalizacijos ir grobalizacijos – pasireiškimas Lietuvos švietimo sistemoje. Deja, kol kas daugiausiai dėmesio skiriama globalizacijos procesams ir tendencijoms Lietuvoje, ypač politikoje...
Grįžti