glokalizacija

  1. Zigmas Kairaitis

    Straipsnis Edukacinė erdvė: globalių ir lokalių dimensijų įtampos

    Santrauka. Straipsnyje aptariama globalizacijos ir lokalizacijos procesų bei išvestinių jos formų – glokalizacijos ir grobalizacijos – pasireiškimas Lietuvos švietimo sistemoje. Deja, kol kas daugiausiai dėmesio skiriama globalizacijos procesams ir tendencijoms Lietuvoje, ypač politikoje...
Grįžti