humanitariniai mokslai

  1. Bronislovas Kuzmickas

    Straipsnis Kai kurios humanitarinių mokslų kaitos problemos

    Santrauka. Humanitariniai mokslai, kaip ir kitos kultūros sritys, šiandien susiduria su daugeriopais iššūkiais, kuriuos sukelia globalizacija, socialinio gyvenimo pokyčiai, sparti informacijos ir komunikacijos priemonių raida. Nyksta tradiciniai hierarchiniai ryšiai ir skirtumai tarp įvairių...
  2. Romualdas Juzefovičius

    Monografija Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940)

    Santrauka. Monografijoje, remiantis skelbtos, archyvinės ir rankraštinės medžiagos tyrimu, nagrinėjama mokslininkų bei mokslo mėgėjų veikla steigiant Lietuvos humanitarinio profilio visuomenines mokslo organizacijas 1918–1940 m., atskleidžiama tų organizacijų kūrimo savitumai ir reikšmingiausi...
Grįžti