mitologija

  1. Saulius Lileikis

    Straipsnis Jūrinės valstybės identiteto formavimo socioedukaciniai veiksniai

    Santrauka. Aktualizuojant jūrinį asmenybės ugdymą jūrinėje valstybėje ir keliant aktualią adekvačios jūrinės savimonės ugdymo problemą universaliosios ekologijos lygmeniu, straipsnyje, ryškinant socialinės interakcijos įtaką jūros suvokimui, nagrinėjant jūrinės edukacijos mitologinį ir...
  2. Naglis Kardelis

    Straipsnis Gintaras Beresnevičius – šventybės fenomenų tyrinėtojas ir autentiškos religinės patirties ieškotojas

    Santrauka. Gintaro Beresnevičiaus gyvenimo ir mirties istorija atitinka pasakymą, jog, ką myli dievai – tas miršta jaunas. Straipsnyje aptariamas iškilaus rašytojo ir mokslininko gyvenimas, mokslinė veikla bei grožinė kūryba. Gintaras Beresnevičius buvo itin vientisa asmenybė, jo veikla buvo...
Grįžti