muzeologija

  1. Kęstutis Šapoka

    Straipsnis Antimuziejus kaip procesuali atmintis: Alytaus avangardizmo atvejis

    Santrauka. Straipsnyje aptariami muziejaus sampratos kaitos ypatumai, pradedant muziejų profesionalizacijos procesais XIX a. pabaigoje ir baigiant muziejų emancipacija, įgavusia pagreitį XX a. 7-ojo dešimtmečio antroje pusėje, nuo to laiko vis intensyvėjančia ir patiriančia įvairių...
  2. Odeta Žukauskienė

    Straipsnis Muziejų kultūra: kintantys diskursai ir institucinė kritika

    Santrauka. Kritinis muziejaus diskursas siekia skatinti esminius institucijos normų ir valdymo politikos pokyčius. Todėl šiame straipsnyje nagrinėjami naujosios muzeologijos ir institucinės kritikos keliami klausimai, kurie apima platų meno valdymo, galios santykių, reprezentacijos kanonų...
Grįžti