namai

  1. Domininkas Burba

    Straipsnis Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje

    Santrauka. Straipsnyje tyrinėjamas kone kiekvienais metais fiksuojamas smurtinis nusikaltimas Vilniuje – organizuotas namų užpuolimas – tipinis nusikaltimas XVIII a. luominėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Tai nusikaltimas asmens sveikatai, gyvybei ir nuosavybei. Nagrinėjama...
  2. Kristina Rutkovska

    Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

    Santrauka. Studijoje atliekama lietuvio namų vaizdo rekonstrukcija, remiantis Jerzio Bartmińskio, atstovaujančio Liublino etnolingvistinei mokyklai, pasiūlyta kalbos pasaulėvaizdžio teorija. Lietuvio baziniai namų suvokimo bruožai pateikiami pagal pagrindinius semantinius aspektus – socialinį...
Grįžti