politinė partija

  1. Kristina Ivanauskaitė-Pettinari

    Straipsnis Lietuvos partinės sistemos teisinis reglamentavimas 1905–1919 metais

    Santrauka: Straipsnyje analizuojami bendrieji politinių partijų bruožai, jų požymiai. Identifikuojami teisiniai ir politologiniai politinių partijų bruožai. Siekiama atskleisti lietuviškųjų politinių partijų kūrimąsi lėmusius veiksnius: nagrinėjami lietuvių tautinio ir politinio atgimimo etapai...
  2. Kristina Ivanauskaitė-Pettinari

    Straipsnis Politinių partijų teisinis reglamentavimas 1919–1940 metais Lietuvoje

    Santrauka: Straipsnyje nagrinėjami teisės aktai, reglamentavę politinių partijų steigimąsi, aptariamas politinių partijų veiklos teisinis reglamentavimas, jo pokyčiai, nagrinėjamos šių pokyčių priežastys. Analizuojami administraciniai aktai, įgyvendinantys politinių partijų veiklą...