politinė partija

  1. Kristina Ivanauskaitė-Pettinari

    Straipsnis Lietuvos partinės sistemos teisinis reglamentavimas 1905–1919 metais

    Santrauka. Straipsnyje analizuojami bendrieji politinių partijų bruožai, jų požymiai. Identifikuojami teisiniai ir politologiniai politinių partijų bruožai. Siekiama atskleisti lietuviškųjų politinių partijų kūrimąsi lėmusius veiksnius: nagrinėjami lietuvių tautinio ir politinio atgimimo etapai...
  2. Kristina Ivanauskaitė-Pettinari

    Straipsnis Politinių partijų teisinis reglamentavimas 1919–1940 metais Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami teisės aktai, reglamentavę politinių partijų steigimąsi, aptariamas politinių partijų veiklos teisinis reglamentavimas, jo pokyčiai, nagrinėjamos šių pokyčių priežastys. Analizuojami administraciniai aktai, įgyvendinantys politinių partijų veiklą...
Grįžti