sovietmetis

 1. Rūta Šermukšnytė

  Recenzija Sovietinio dokumentinio kino istorija kinematografiškai

  Pastarieji metai buvo ypač produktyvūs kino istorijos tyrinėjimais. 2009 m. pasirodė Romos Pauraitės-Puplauskienės veikalas LTV filmai ir jų kūrėjaiŽr. Roma Pauraitė-Puplauskienė, LTV filmai ir jų kūrėjai, 2009., o po metų – žinomos lietuvių kino kritikės Rūtos Oginskaitės knyga Nuo pradžios...
 2. Dalia Senvaitytė

  Studija Kalendorinių švenčių diskursas sovietinėje Lietuvos periodikoje 1945–1990 metais

  Santrauka. Studiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjamas kalendorinių švenčių diskursas Lietuvoje 1945–1964 m. Siekiama išsiaiškinti šio diskurso specifiką spaudoje, aptarti ją nulėmusias priežastis bei diskurso poveikį realioms švenčių tradicijoms. Atskirai aptariamos to meto...
 3. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Santrauka. Straipsnyje tiriami sovietmečiu sukurti kryždirbystės paminklai: kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai. Aptariamos šių paminklų formos, puošybos bruožai, skulptūros siužetai. Analizuojama tradicinių paminklų dekoro įtaka, taip pat naujos tendencijos kryždirbystės tradicijoje...
 4. Monika Krikštopaitytė

  Straipsnis Trys autoportreto veidai

  Santrauka. Straipsnyje analizuojamas Sovietų Lietuvos (1940–1990) dailininkų autoportretas. Jo raida skirstoma į tris tarpsnius: degradavimo, pakaitalo išradimo ir atsinaujinimo. Kiekvienas interpretuojamas per sąsajas su dailininko socialiniu statusu, profesine savivoka ir santykio su sistema...
Grįžti