žemaičių vyskupija

  1. Artūras Grickevičius

    Straipsnis Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijos perkėlimas iš Varnių į Kauną (1864–1866 m.)

    Santrauka. Straipsnyje, remiantis istoriografija ir ypač iki šiol mažai ar visai nepanaudotais istoriniais šaltiniais, detaliai atskleidžiamas Žemaičių vyskupijos seminarijos perkėlimas iš Varnių miestelio į anuometinės gubernijos sostinę Kauną. Tai seniausia nepertraukiamai iki šiol veikianti...
  2. Artūras Grickevičius

    Straipsnis Kauno kunigų seminarija 1866–1870 metais

    Santrauka. Straipsnyje aptariamos XIX a. pabaigos Žemaičių vyskupijos kunigų ruošimo sąlygos ir pirmosios švietimo įstaigos atsiradimo Kaune ypatybės, jos veikla. Remiantis istorikų darbais ir archyviniais raštais aptariamas laikotarpis nuo 1866 m. sausio mėn. iki 1870 m. rugsėjo mėn. Datos...
Grįžti