• 2020 m. gruodžio 4 d. 20:00–23:59 val. (artimiausio penktadienio vakarą) naujinsime tinklavietės įrangą. Minėtą laikotarpį tinklavietės turinys gali būti nepasiekiamas.

Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

The Empowerment of Local Government to Involve the Citizens into Political Decision-Making Process to Use the Social Network Facebook

  • Bibliographic Description: Ieva Aurylaitė, „Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atvejis“, @eitis (lt), 2018, t. 1 123, ISSN 2424-421X.
  • Previous Edition: Ieva Aurylaitė, „Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atvejis“, Viešoji politika ir administravimas, 2017, t. 16, nr. 1, p. 68–80, ISSN 1648-2603.
  • Institutional Affiliation: Kauno technologijos universitetas.

Summary. The quality of modern democracy rests upon an active participation of citizens in political decision-making process. Globalization development in public policy manifested itself in decentralization process: the restructuring of civil public – political public power relationships and the domination of subnational political in community. Scientific researches that assess new forms of civil participation do not give enough attention to the revelation of new media relation to social and institutional structure. Communication researches of changed political power relations reveal electronic participation involvement. The article offers the analysis of the results of qualitative research conducted in 2016. The research reveals the socio-political experience of local authority about civil participation and the platform of social network Facebook specifics, development local authority and civil dialog in Lithuanian local governance.

Keywords: political power, decentralization, empowerment, social network, Facebook, local governance.