Straipsnis Prado energijos sampratos interpretacija klasikinio daoizmo tekstuose „Guanzi“ ir „Geltonojo imperatoriaus vidinis kanonas“

Tyroji ir netyroji qing zhuo energija – tai dangaus energijos ir žemės – maisto energijos atspindys. Kaip ir su yīn ir yáng energijomis, tyroji ir netyroji energijos nėra visiškai atskirtos viena nuo kitos, tarsi būtų savarankiškos, anaiptol, jos dažnai viena kita persmelkia, viena kitą apima. Paprastai sakoma, kad yáng energija yra tyra, o yīn energija yra netyra, tačiau kartais net ir tai susikeičia vietomis, ir yáng energija tampa netyra, o yīn energija tampa tyra. Pavyzdžiui, dangaus tyra energija, kai iš burnos ertmės dalies patenka į penkis vidinius organus, tampa yīn tyra energija, kadangi penki organai priklauso yīn kategorijai, o kai maisto energija per burnos ertmę pasiekia šešis išorinius organus, ji tampa yáng tyra energija, kadangi šeši išoriniai organai priklauso yáng kategorijai. Taip pat kraujagyslių viduje energija priklauso yīn kategorijai, bet kraujagyslių išorėje energija priklauso yáng kategorijai. Tyroji energija atlieka funkcijos vaidmenį, netyroji energija atlieka apsaugos vaidmenį, todėl kai funkcinė energija keliauja kraujagyslių viduje, ji vadinama funkcinė yīn energija, o kai apsaugos energija keliauja kraujagyslių išore, ji vadinama apsaugos yáng energija. Tokia sudėtinga vienos energijos kaita į kitą yra žmogaus psichofiziologinės judėjimo ir kaitos natūrali veikla. Tačiau, jei ši kaita praranda natūralią eigą, gali rastis susirgimas.

Vadinasi, įvairiais aspektais aptarę prado energijos koncepto sklaidą dviejuose pamatiniuose klasikinio daoizmo tekstuose – „Guanzi“ ir „Geltonojo imperatoriaus vidinis kanonas“ – galime teigti juose esant esminius poslinkių palyginti su „Permainų kanone“ ir „Laozi“ bei „Zhuangzi“ tekstuose išryškėjusia prado energijos interpretacija. Pirmiausia ši sąvoka, aktyviai skverbdamasi į kitas žmogaus ir gamtos pasaulio pažinimo sritis, ženkliai plečia savo įtakos lauką ir įtvirtina savo kaip vienos iš pagrindinių kategorijų statusą kitų filosofinių kategorijų sistemoje. Antra vertus, šios kategorijos raidoje atsirandant vis naujoms jos konotacijoms, pastebimai auga jos kontekstualumas, situatyvumas, sugebėjimas aprėpti vis naujas įvairių filosofinio ir mokslinio pasaulio pažinimo sričių bei kasdienybės reiškinių funkcijas.

 

Literatūra

 • Cunshan (存山), Li (李), Kinijos qì teorijos ištakos ir evoliucija (中国气论探源与发微), Pekinas (北京): Zhongguo shehui kexue chubanshe (中国社会科学出版社), 1990.
 • Guanzi jieshuo (管子解说), Huaxia chubanshe (华夏出版社), 2009.
 • Kirkland, Russell, Taoism: The Enduring Tradition, New York and London: Routledge, 2005.
 • Morijos sodo lapai, Vilnius: Lietuvos Rericho draugija, 2000.
 • Wang (王), Pinzhen (聘珍) (sud.), Da dai li ji jie gu (大戴礼记解诂), Zhonghua shuju (中华书局), 1983.
 • Zhang, Liwen, Qi (), Pekinas: Zhongguo renmin daxue chubanshe (中国人民大学出版社), 1990.
 • Zheng (郑), Hongbin (红斌) (sud.), Huangdi neijing baihua xiangjie (黄帝内经白话详解), Liaoning kexue jishu chubanshe (辽宁科学技术出版社), 2009.
 • Zhuangzi Yinde (A Concordance to Chuang Tzu), Harvard-Yenching Institute Sinological Index Series, Supplement no. 20, Cambridge MA: Harvard University Press, 1956.
 • Листы Сада Мории, Минск: Звезды гор, 2007.
 

The Interpretation of Primordial Energy in Guanzi and Yellow Emperor's Inner Canon

 • Bibliographic Description: Julius Vaitkevičius, „Prado energijos sampratos interpretacija klasikinio daoizmo tekstuose Guanzi ir Geltonojo imperatoriaus vidinis kanonas“, @eitis (lt), 2016, t. 601, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Julius Vaitkevičius, „Prado energijos sampratos interpretacija klasikinio daoizmo tekstuose „Guanzi“ ir „Geltonojo imperatoriaus vidinis kanonas“, Logos, 2012, nr. 71, p. 51–64, ISSN 0868-7692.
 • Institutional Affiliation: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Summary. The main research subject of this article is the interpretation of the primordial energy (氣) concept in two fundamental classical Daoist texts of “Guanzi” and “Yellow Emperor's Inner Canon,” which were written during the early classical period of Chinese philosophical thought. Unlike the texts of “Laozi” and “Zhuangzi,” where the idea of primordial energy has been given as a general outline or a blueprint, the texts of “Guanzi” and “Yellow Emperor's Inner Canon” elaborate a more detailed version of primordial energy concept. Using the primordial energy ideas expounded in these texts, the author analyzes the expansion of meaning of this concept and its growing importance in the Daoist philosophical thought. Through this analysis the author reveals particular features of the primordial energy interpretation in texts of “Guanzi” and “Yellow Emperor’s Inner Canon.”

Keywords: Guanzi, Chinese thinking tradition, Daoism, classical Daoist philosophy, qi 氣, primordial energy.

 
Grįžti