daoizmas

 1. Antanas Andrijauskas

  Straipsnis Kinų estetiškumo samprata ir vaizduojamosios dailės traktatų savitumas

  Santrauka. Straipsnyje įvairiais aspektais tyrinėjami specifiniai tradicinės kinų estetikos bruožai, jai būdingos estetiškumo sampratos ypatumai. Daugiausia dėmesio skiriama kinų estetiškumo sampratos ištakoms mitinėje pasaulėžiūroje, detaliai analizuojamos estetiškumo sampratos metamorfozės...
 2. Julius Vaitkevičius

  Straipsnis Prado energijos sampratos interpretacija klasikinio daoizmo tekstuose „Guanzi“ ir „Geltonojo imperatoriaus vidinis kanonas“

  Santrauka. Pagrindinis šio antrojo klasikinio daoizmo filosofijai skirto straipsnio tyrinėjimo objektas yra prado energijos (qì 氣) sampratos interpretacija dviejuose pamatiniuose klasikinio daoizmo tekstuose „Guanzi“ ir „Geltonojo imperatoriaus vidinis kanonas“, kurie priskiriami ankstyvajam...
 3. Julius Vaitkevičius

  Straipsnis Klasikinio daoizmo mąstytojų Laozi ir Zhuangzi prado energijos interpretacija

  Santrauka. Straipsnio tyrinėjimo objektas yra prado energijos (qì 氣) filosofinė analizė, kuri ankstyvuoju kinų daoistinės filosofijos raidos laikotarpiu buvo aptariama „Laozi“ bei „Zhuangzi“ tekstuose. Remdamasis šiais pamatiniais klasikinės daoizmo filosofijos tekstais, autorius analizuoja...
 4. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Daoizmas, „fengshui“, ekologija šiuolaikiniame pasaulyje ir Lietuvoje: Kinijos ir Vakarų filosofijų sąveikos bei recepcijos pavyzdys

  Santrauka. Daoizmas nuo XX a. antros pusės Vakaruose buvo ir tebėra itin plačiai pasitelkiamas kaip alternatyvių idėjų šaltinis aptariant dabartines ekologines problemas ir ieškant naujų, neįprastų ar netradicinių jų sprendimo būdų. Toks optimistinis požiūris pagimdė šio mokymo idealizavimą...
 5. Agnieška Juzefovič

  Straipsnis Daoizmas kaip klajonių ir kasdienybės filosofija

  Santrauka. Straipsnis skirtas kinų daoizmo mąstymo tradicijai aptarti. Daugiausia gvildenama daoistinė kasdienybės bei klajonių samprata, grindžiama mintis, kad daoistas yra tarytum amžinas klajotojas bei tas, kurio sąmonė, nepaisant pasiekto nušvitimo, yra kasdienė sąmonė, o pasaulėžiūra –...
 6. Tautvydas Vėželis

  Straipsnis Niekis ir daiktas Heideggerio ir daoizmo filosofijoje

  Santrauka. Straipsnyje remiantis komparatyvistinės filosofijos principais lyginamuoju aspektu nagrinėjamos Niekio ir daikto sampratos Heideggerio ir klasikinio daoizmo filosofijoje. Straipsnio pradžioje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į Niekio sampratos savitumo išryškinimą Heideggerio...
 7. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Santrauka. Praėjus daugiau nei pusei amžiaus nuo Rytų–Vakarų lyginamųjų studijų suklestėjimo ir institucionalizavimo, tiek atskirų Rytų kultūrų tyrinėtojai, tiek bendresnio profilio komparatyvistai beveik vienbalsiai pripažįsta, jog kitos kultūros pažinimas ir suvokimas neišvengiamai vyksta tik...
 8. Antanas Andrijauskas

  Monografija Kultūros, filosofijos ir meno profiliai: Rytai–Vakarai–Lietuva

  Santrauka. Pagrindinė knygos idėja – Rytų ir Vakarų tautų kultūros, filosofijos, meno tradicijų sąveika; tema, kuri patraukė nuo pirmųjų mokslo darbų. Knygos tekstai yra rašyti įvairiu laiku ir įvairiomis aplinkybėmis. Juos sieja keli pamatiniai autorių nuolatos dominę potemiai, kurie tarsi...
Grįžti