Disertacija Sveikų reproduktyvaus amžiaus moterų reakcija į emocijas sukeliančius vaizdus: subjektyvaus vertinimo, centrinės ir autonominės nervų sistemos atsako…

  • Bibliografinis aprašas: Laura Mačiukaitė, Sveikų reproduktyvaus amžiaus moterų reakcija į emocijas sukeliančius vaizdus: subjektyvaus vertinimo, centrinės ir autonominės nervų sistemos atsako tyrimai, daktaro disertacija, biomedicinos mokslai, biofizika (02B), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015.
  • Institucinė prieskyra: Vilniaus universitetas.

Santrauka. Disertacijoje nagrinėjama sveikų reproduktyvaus amžiaus moterų reakcija į emocijas sukeliančius vaizdus, atsižvelgiant į lytinių steroidinių hormonų lygį. Darbo metu atlikti trys tyrimai. Pirmajame tyrime nustatytas emocijas sukeliančių vaizdų sistemos (angl. IAPS) taikymo tinkamumas emocijoms tirti lietuvių moterų imtyje. Antrasis tyrimas parodė emocijas sukeliančių vaizdų subjektyvaus vertinimo priklausomybę nuo lytinių steroidinių hormonų lygio. Nemalonūs vaizdai įvertinti aukštesniais valentingumo balais padidėjus progesterono lygiui moterų seilėse. Trečiajame tyrime ištirta moterų reakcija į emocijas sukeliančius vaizdus subjektyvaus vertinimo, centrinės ir autonominės nervų sistemos atsakų metodais, atsižvelgiant į mėnesinių ciklo fazę. Geltonkūnio fazėje nemalonius vaizdus moterys įvertino aukštesniais sužadinimo balais nei malonius. Folikulinėje fazėje malonių ir nemalonių vaizdų vertinimas sužadinimo balais reikšmingai nesiskyrė. Taip pat geltonkūnio fazėje nemalonių ir malonių vaizdų vertinimas sužadinimo balais priklausė nuo progesterono lygio moterų seilėse. Vėlyvojo teigiamo potencialo amplitudė aukštesnė reaguojant į malonius ir nemalonius vaizdus lyginant su neutraliais, bet nuo mėnesinių ciklo fazės nepriklausė. Fazinis širdies susitraukimų dažnis daugiau sulėtėjo reaguojant į nemalonius ir neutralius vaizdus lyginant su maloniais, bet nuo mėnesinių ciklo fazės nepriklausė. Tyrimas atskleidė, kad tų pačių emocijas sukeliančių vaizdų subjektyvus vertinimas priklauso nuo moterų lytinių steroidinių hormonų lygio.

Pagrindiniai žodžiai: emocijos, moterų lytiniai steroidiniai hormonai, fazinis širdies susitraukimų dažnio atsakas, vėlyvasis teigiamas potencialas.

 
Laura Mačiukaitė

Sveikų reproduktyvaus amžiaus moterų reakcija į emocijas sukeliančius vaizdus: subjektyvaus vertinimo, centrinės ir autonominės nervų sistemos atsako tyrimai


Daktaro disertacija
Biomedicinos mokslai, biofizika (02B)
Vilnius, 2015

Disertacija rengta 2009–2015 metais Vilniaus universitete

Mokslinis vadovas
prof. dr. Osvaldas Rukšėnas​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    3 MB · Skaitymai: 214
  • Santrauka.pdf
    1,9 MB · Skaitymai: 133

Women's of Healthy and Reproductive Age Reaction to Affective Images: Researches on Subjective Evaluations, Central and Autonomic Nervous System

  • Bibliographic Description: Laura Mačiukaitė, Sveikų reproduktyvaus amžiaus moterų reakcija į emocijas sukeliančius vaizdus: subjektyvaus vertinimo, centrinės ir autonominės nervų sistemos atsako tyrimai, daktaro disertacija, biomedicinos mokslai, biofizika (02B), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015.
  • Institutional Affiliation: Vilniaus universitetas.

Summary. The aim of dissertation study was to investigate the influence on the ratings of affective images based on the levels of healthy women‘s sex steroid hormone and to compare the responses of central and autonomic nervous system. The present dissertation is based on carried out three studies. Based on the results of the first study, it concluded that International Affective Picture System (IAPS) can be used for emotion studies in Lithuanian female. The second study demonstrated a significant positive relationship between progesterone level and valence ratings of unpleasant images. The third study showed that the menstrual cycle phase is a significant factor for the subjective rating of affective images. Unpleasant images are more arousing than pleasant for women in the luteal phase. The correlation analysis confirms that women sensitivity to pleasant and unpleasant stimuli in luteal phase could be influenced by progesterone levels. Mean late positive potential amplitude (LPP) depends on the content of affective stimulus, but does not depend on the levels of sex steroid hormone. Phasic heart rate response depends on the content of affective stimulus, but does not depend on the levels of sex steroid hormone. In conclusion, the findings indicate the effect of menstrual cycle phase on subjective affective image ratings in healthy women reporting regular menstrual cycle.

Keywords: emotions, female sex-steroid hormones, phasic heart rate response, late positive potential.

 
Grįžti