kinija

 1. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Santrauka. Vakarų kultūrose, įskaitant Lietuvą, įvairovės sąvoka savaime, tai yra iš anksto griežčiau neapibrėžus sąvokos taikymo lauko, vaizduotę veikia teigiamai, žadina malonius jausmus: įvairinti reiškia gerinti, įvairiau reiškia puikiau. Iš kur šios nuotaikos, kame jų sklaidos židiniai...
 2. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Nacionaliniai simboliai kaip tarpkultūrinių sąveikų rezultatai: Didžioji siena kinų ir vakariečių vaizduotėje

  Santrauka. šiandieniniame pasaulyje Lietuva yra turbūt geriausiai žinoma dėl krepšinio, kuris jau tapo vienu svarbiausių jos nacionalinių simbolių, o Kinija geriausiai žinoma dėl jos Didžiosios sienos. Tačiau kartu ši siena yra vienas iki šiol mažiausiai tyrinėtų jos kultūros ir istorijos...
 3. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Tėvų ir vaikų santykiai lyginamojoje Kinijos ir Vakarų kultūrų perspektyvoje: žvilgsnis iš Lietuvos

  Santrauka. Tėvų ir vaikų santykiai yra viena aktualiausių šiandieninės visuomenės problemų pasaulyje, pradedant Lietuva ir bene labiausiai šioje srityje išsivysčiusiomis Skandinavijos šalimis, baigiant Rytų Azijos šalimis, kurių tradicinis „sūniškojo nuolankumo“ arba „šeimyninio pagarbumo“...
 4. Dalia Švambarytė

  Disertacija Bai Juyi poezija kaip kiniškas intertekstas japonų klasikiniame tekste: lyginamoji studija

  Santrauka. Disertacijoje lyginamuoju aspektu kompleksiškai analizuojamos viduramžių Japonijos ir Kinijos literatūrinės tradicijos, pasitelkiant klasikinius šaltinius bei interpretacinę literatūrą. Tyrimo centre – kinų poeto Bai Juyi (772–846) kūrybos įtaka japonų literatūrai, visų pirma Murasaki...
Grįžti