konfliktai

  1. Domininkas Burba

    Straipsnis Teisinis kriminalinis bajorų ir Vilniaus miestiečių santykių aspektas XVIII a. (Vilniaus pavieto pilies teismo duomenimis)

    Santrauka. Straipsnyje analizuojama XVIII a. Vilniaus bajorų ir miestiečių teisinė erdvė remiantis Vilniaus pavieto pilies teismo šaltinių duomenimis, akcentuojamas teisinis kriminalinis aspektas. Siekiama išsiaiškinti, kaip miestiečių kontaktai ir konfliktai su bajorais atsispindėjo bajoriškos...
  2. Angelė Kaušylienė

    Straipsnis Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

    Santrauka. Mediacija kaip konfliktų valdymo būdas taikoma įvairiose srityse, taip pat ir edukacinėje, sprendžiant konfliktus mokyklose Europoje ir kitose valstybėse. Efektyvus konfliktų valdymas turi ypatingą reikšmę visiems ugdymo proceso dalyviams, todėl straipsnyje siekiama aptarti...
Grįžti