mikalojus konstantinas čiurlionis

 1. Salomėja Jastrumskytė

  Straipsnis Sinestetas – įasmenintoji sinestezija

  Santrauka. Šiame straipsnyje dabartinės kultūrologijos ir antropologijos akademinių diskursų aplinkoje besiformuojančią sinesteto sąvoką pasitelkiame norėdami naujai interpretuoti Čiurlionio kūrybą kaip unikalios autentiškos sinesteto patirties reprezentaciją. Sinestetas kultūrinėse steigtyse...
 2. Jūratė Landsbergytė-Becher

  Straipsnis M. K. Čiurlionis ir R. Wagneris – du M. Urbaičio minimalizmo prasminiai kodai

  Santrauka. Straipsnyje pasirenkamas vienas svarbiausių lietuviškojo minimalizmo, kurio atstovas yra M. Urbaitis, retroversinis rakursas, orientuotas į didžiausių žmonijos genijų šedevrus, jų muzikos atkūrimą ir konkrečiai į Lietuvai itin reikšmingą M. K. Čiurlionio kūrybos recepciją. Du M...
 3. Nida Gaidauskienė

  Studija Sofijos Kymantaitės sąlytis su simbolizmo ir kitų naujų meno krypčių estetika Krokuvoje

  Santrauka. Studija skirta M. K. Čiurlionio bendražygės Sofijos Kymantaitės Krokuvoje klausytų meno istorijos paskaitų rekonstrukcijai. Pagrindinį dėmesį sutelksime į ginčą dėl Arnoldo Böcklino (o kartu ir visos simbolizmo dailės) recepcijos A. Baranieckio Moterų Aukštuosiuose Kursuose...
 4. Nida Gaidauskienė

  Studija Tarp melancholijos ir desperacijos: M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Dies irae“ kontekstai

  Santrauka. Studija skirta vieno vėlyviausiai M. K. Čiurlionio pradėtųjų sumanymų, simfoninės poemos „Dies irae“, genezei bei kontekstams aptarti. Kompozicijos idėja paskatino dar sykį permąstyti M. K. Čiurlionio laikyseną tarp tradicijos ir modernybės. Studijoje glaustai aptariamos šio kūrinio...
 5. Nida Gaidauskienė

  Studija Čiurlionių „Nebaigtoji“: meno ir gyvenimo sintezės grimasos

  Santrauka. Studijoje, kuri parengta stažuojant Jogailaičių universitete (Krokuvoje), remiant Lietuvos mokslų tarybai, aptariama vienintelio Čiurlionių operos projekto „Jūratė“ kilmė, bandoma rekonstruoti jos siužetą ir visumos koncepciją, pasitelkus Vidurio ir Rytų Europos kontekstą: kaip...
 6. Antanas Andrijauskas

  Monografija Kultūros, filosofijos ir meno profiliai: Rytai–Vakarai–Lietuva

  Santrauka. Pagrindinė knygos idėja – Rytų ir Vakarų tautų kultūros, filosofijos, meno tradicijų sąveika; tema, kuri patraukė nuo pirmųjų mokslo darbų. Knygos tekstai yra rašyti įvairiu laiku ir įvairiomis aplinkybėmis. Juos sieja keli pamatiniai autorių nuolatos dominę potemiai, kurie tarsi...
Grįžti