modernybė

 1. Vytautas Rubavičius

  Monografija Postmodernusis kapitalizmas

  Santrauka. Knygoje kapitalizmo raidos požiūriu aptariami esminiai postmodernybės būvio bruožai. Remiamasi nuomone, kad kapitalo savidauga yra kapitalizmo raidą skatinanti galia, įgaunanti socialinį kultūrinį visuomeninės saviorganizacijos pavidalą ir sykiu nustatanti visuomenės gyvenimo gaires...
 2. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Švietimo kaip socialinio instituto transformacija modernios visuomenės kontekste: Lietuvos atvejis

  Santrauka. švietimo institutas modernioje visuomenėje yra vienas pagrindinių veiksnių, skatinančių ir užtikrinančių individo mobilumą. Švietimas turi tapti vienintele ir pagrindine priemone, padedančia iš bet kurio socialinio sluoksnio pakilti į aukštesnįjį. Modernybėje švietimo institutas...
 3. Tomas Kiauka

  Straipsnis Tarp tikėjimo ir proto: protestantiškoji teologija modernybės laikais

  Santrauka. Pasiremiant iškiliausių protestantiškosios teologijos atstovų Schleiermacherio, Bartho, Bultmanno, Tillicho teologijos konceptais, nagrinėjamas proto ir tikėjimo santykis, nuo XIX a. išryškėjęs kaip esminė krikščionybės ir modernybės santykio problema. Atsižvelgiant į istorinį ir...
 4. Bronislovas Kuzmickas

  Straipsnis Tradicija ir inovacija modernybės ir postmodernybės požiūriu

  Santrauka. Tradicijos ir inovacijos ryšys aiškinamas kaip praeities, dabarties ir ateities santykio kultūrinės raiškos forma. Tradicija kaip tam tikrų dalykų perdavimas iš kartos į kartą neretai yra suprantama kaip inovacijos opozicija. Straipsnyje teigiama, kad ir tradicija, ir inovacija yra...
 5. Nida Gaidauskienė

  Studija Tarp melancholijos ir desperacijos: M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Dies irae“ kontekstai

  Santrauka. Studija skirta vieno vėlyviausiai M. K. Čiurlionio pradėtųjų sumanymų, simfoninės poemos „Dies irae“, genezei bei kontekstams aptarti. Kompozicijos idėja paskatino dar sykį permąstyti M. K. Čiurlionio laikyseną tarp tradicijos ir modernybės. Studijoje glaustai aptariamos šio kūrinio...
Grįžti