• Bibliografinis aprašas: Vytautas Rubavičius, Postmodernusis kapitalizmas, Kaunas: Kitos knygos, 2010, ISBN 978-609-427-000-0.
  • Recenzentai: Antanas Andrijauskas, Alvydas Jokubaitis, Vytautas Radžvilas.
  • Institucinė prieskyra: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Santrauka. Knygoje kapitalizmo raidos požiūriu aptariami esminiai postmodernybės būvio bruožai. Remiamasi nuomone, kad kapitalo savidauga yra kapitalizmo raidą skatinanti galia, įgaunanti socialinį kultūrinį visuomeninės saviorganizacijos pavidalą ir sykiu nustatanti visuomenės gyvenimo gaires. Postmodernybė – nauja kapitalizmo stadija, kuriai būdingas visa apimantis gyvybės suprekinimas ir suišteklinimas. Ji siejama su tuo kapitalizmo tarpsniu, kai išugdoma vartojimo bei vartotojų visuomenė, o vartojimas tampa „natūraliu“ socialinės organizacijos ir tapatumų kūrimo būdu, kultūrai virstant gamybine jėga ir neišsenkančiu kultūriniu „išteklių“ aruodu. Vartojimo ir vartotojų visuomenės branda kuria prielaidas gyvybei kolonizuoti ir genetiniams gyvybės „ištekliams“ perdirbti. Gyvybės perdirbimas spartėja įsivyraujant gundymui nemirtingumu, tampančiam galingu žmonių valdymo instrumentu.

Pagrindiniai žodžiai: kapitalizmas, modernybė, postmodernybė, suprekinimas, suišteklinimas, vartojimas, vartotojų visuomenė.

 
UDK 316.3
Ru-02

Vytautas Rubavičius

Postmodernusis kapitalizmas


Mokslinė monografija

Recenzavo
prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
prof. habil. dr. Alvydas Jokubaitis
prof. habil. dr. Vytautas Radžvilas

Monografiją apsvarstė ir spausdinti rekomendavo
Kultūros, filosofijos ir meno instituto taryba

Knygos rengimą spaudai finansavo
Lietuvos mokslo taryba

Leidyklos redaktorė
Vitalija Pilipauskaitė

Knygos dizainas
Vario burnos: idėjų dirbtuvės

Išleido „Kitos knygos“
Vienybės g. 21, Kaunas

Tiražas 1000 egz.

© Vytautas Rubavičius, 2010
© Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010
© Vario burnos, 2010
© Kitos knygos, 2010

ISBN 978-609-427-000-0
 

Priedai:

  • Monografija.pdf
    10,4 MB · Skaitymai: 298

Postmodern Capitalism

  • Bibliographic Description: Vytautas Rubavičius, Postmodernusis kapitalizmas, Kaunas: Kitos knygos, 2010, ISBN 978-609-427-000-0.
  • Peer Reviewers: Antanas Andrijauskas, Alvydas Jokubaitis, Vytautas Radžvilas.
  • Institutional Affiliation: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Summary. The book tries to explain possible ways of outlining the Postmodern condition in relation to Modernity and how both of these conditions can be viewed from the perspective of capitalist system development. The basic assumption is that capital accumulation serves as the core development stimulating system’s power, which acquires a social and cultural society self-organizing form and simultaneously determines the landmarks of this very self-organization. Capital freedom and its “well-being” become a matter of public education, of their cultural and other activities. It acquires various aspects of labor force “flexibility” and investment environment improvement, or in other words – it starts reshaping social relationships determining the conditions for human life. The book expresses the view that the development of modern capitalism is characterized by capital power forms of commodization and resourcification. These forms determined the rise and consolidation of consumption and consumer society and had a big impact on human life and conditioning as well as the mode of transition from Modernity to Postmodernity. This is defined as the commodization and resourcification of life and living substance.

Keywords: capitalism, Modernity, Postmodernity, commodization, resourcification, consumption, consumer society.

 
Grįžti