mokslininkai

  1. Irmina Matonytė

    Straipsnis Ne Europos Sąjungos šalių mokslininkų integracija Lietuvos universitetuose

    Santrauka: Straipsnyje apibendrinama mokslininkų iš ne Europos Sąjungos šalių integracijos Lietuvos universitetuose patirtis, pateikiant šalies viešosios politikos institucijų ir atskirų universitetų atvirumo bei imlumo aukštos kvalifikacijos užsieniečiams tyrimo rezultatus. Aptariami įvairaus...
  2. Romualdas Juzefovičius

    Monografija Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940)

    Santrauka: Monografijoje, remiantis skelbtos, archyvinės ir rankraštinės medžiagos tyrimu, nagrinėjama mokslininkų bei mokslo mėgėjų veikla steigiant Lietuvos humanitarinio profilio visuomenines mokslo organizacijas 1918–1940 m., atskleidžiama tų organizacijų kūrimo savitumai ir reikšmingiausi...