muziejus

 1. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

  Straipsnis Vizualinės etnografijos naratyvas: Pitt Rivers muziejaus atvejis

  Santrauka. Straipsnyje siekiama atskleisti vizualinės etnografijos perspektyvas muziejuose, remiantis Pitt Rivers muziejaus fotografijų kolekcijų medžiaga bei archyviniais duomenimis. Keliami trys uždaviniai: 1) apmąstyti šiuolaikinio muziejaus koncepciją; 2) pasirinkus Pitt Rivers muziejų kaip...
 2. Kęstutis Šapoka

  Straipsnis Antimuziejus kaip procesuali atmintis: Alytaus avangardizmo atvejis

  Santrauka. Straipsnyje aptariami muziejaus sampratos kaitos ypatumai, pradedant muziejų profesionalizacijos procesais XIX a. pabaigoje ir baigiant muziejų emancipacija, įgavusia pagreitį XX a. 7-ojo dešimtmečio antroje pusėje, nuo to laiko vis intensyvėjančia ir patiriančia įvairių...
 3. Odeta Žukauskienė

  Straipsnis Muziejų kultūra: kintantys diskursai ir institucinė kritika

  Santrauka. Kritinis muziejaus diskursas siekia skatinti esminius institucijos normų ir valdymo politikos pokyčius. Todėl šiame straipsnyje nagrinėjami naujosios muzeologijos ir institucinės kritikos keliami klausimai, kurie apima platų meno valdymo, galios santykių, reprezentacijos kanonų...
Grįžti