sigitas geda

 1. Naglis Kardelis

  Straipsnis Senovės artimųjų rytų poezijos pasaulis Sigito Gedos vertimuose

  Santrauka. Straipsnyje aptariami Sigito Gedos išversti senovės Artimųjų Rytų poezijos šedevrai: šumerų himnai, Gilgamešo epas, šventieji hetitų tekstai ir Giesmių giesmė. Teigiama, kad senovės Artimųjų Rytų poezijos etosas turi daug ką bendra su originalios Gedos poezijos etosu. Autorius...
 2. Stanislavas Mostauskis

  Straipsnis Tarp meilės giesmių: rytietiškų Gedos motyvų pėdsakais

  Santrauka. Straipsnis skirtas lietuvių poeto Sigito Gedos paskutinio eilėraščių rinkinio Siuita Virginijai poetinio mąstymo interpretacijoms. Daug dėmesio skiriama orientalistinių motyvų aptarimui. Iškeliamos poeto pastangos užmegzti sąsajas tarp tradicinio baltų mentaliteto ir kai kurių Rytų...
 3. Stanislavas Mostauskis

  Straipsnis Neišsemiama Sigito Gedos poezijos gelmė: savasties paieškos Dievo medžio paunksmėje

  Santrauka. Straipnyje susitelkiama į vėlyvąjį, 2006 m. išleistą Sigitos Gedos poezijos rinkinį Miegantis Teodendronas, kartu naudotasi ir kitais paskutinį dešimtmetį dienos šviesą išvydusiais poeto eilių rinkiniais. Tekstas atspindi tam tikrus vėlyvojo Gedos psichologinio ir kūrybinio „portreto...
Grįžti