teisė

 1. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis Dviguba pilietybė – ne tik dvigubos teisės

  Santrauka. Remiantis pilietybės sąvoka ir personalistine teisės samprata, straipsnyje formuluojamas teisinis (ne vien įstatymais besiremiantis) požiūris į dvigubą pilietybę. Pati teisė į pilietybę konkretinama atsižvelgiant į teisnumą ir subjektinę teisę, tuo siekiant atskirti teisę į pilietybę...
 2. Domininkas Burba

  Straipsnis Teisinis kriminalinis bajorų ir Vilniaus miestiečių santykių aspektas XVIII a. (Vilniaus pavieto pilies teismo duomenimis)

  Santrauka. Straipsnyje analizuojama XVIII a. Vilniaus bajorų ir miestiečių teisinė erdvė remiantis Vilniaus pavieto pilies teismo šaltinių duomenimis, akcentuojamas teisinis kriminalinis aspektas. Siekiama išsiaiškinti, kaip miestiečių kontaktai ir konfliktai su bajorais atsispindėjo bajoriškos...
 3. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis Teisinio mąstymo antinomijos

  Santrauka. Straipsnyje aptariami kai kurie jurisprudencijos mąstymo būdai, sukeliantys loginius paradoksus. Tai atvejai, kai konstitucijose ar kituose teisės aktuose tų pačių žmogaus vertybių apsauga įtvirtinama tarpiškai (per žmogaus teises) ir kartu tiesiogiai, kai teisė kaip socialinis...
 4. Egidijus Kūris

  Straipsnis Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

  Santrauka. Straipsnyje aptariamas 2008 m. Lietuvą užklupusios pasaulinės ekonominės krizės ir jos įveikimo priemonių poveikis Lietuvos teisinei sistemai. Keliama hipotezė, kad krizės ir jos įveikimo priemonių poveikis teisinei sistemai yra platesnis nei intervencija į pozityviąją teisę (tam...
 5. Robertas Pukenis

  Studija Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje

  Santrauka. Studijoje, remiantis teisiniu metodu, pabandyta suvokti, kaip plinta sekuliarizacija teisinėje valstybėje ir Europos Sąjungoje. Autorius teigia, kad teisinė valstybė, kol nepažeidžia prigimtinių dėsnių šeimos, gyvybės klausimais, tol formuoja tik demokratiškai sveiką visuomenę...
 6. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Santrauka. Straipsnyje analizuojama politinė situacija Artimuosiuose Rytuose. Apibūdinama Izraelio valstybės pilietinė visuomenė ir judaizmo tradicija. Izraelio istorija prasidėjo prieš 4000 metų ir yra aprašyta Senajame Testamente. Tautinis arba sionistinis judėjimas subūrė izraelitus iš naujo...
Grįžti